Adressen

Opmerking
Deze lijst kan omvatten psychodrama-practici met volgende specificaties:

(1) Psychodramaturgen (trainers, coaches, therapeuten, docenten, regisseurs ed) met basis- en/of vervolgopleiding in psychodrama

(2) “Certified Practitioners Psychodrama” en het daaropvolgend specialisatieniveau “Trainer Educator & Practitioners”; dit zijn door de Nederlands-Belgisch examenboard (NBES) geregistreerde psychodramaturgen (CP) en gekwalificeerde psychodrama-trainers (TEP)

(3) Postgraduaat gediplomeerden in de Experiëntiële & Ontwikkelingsgerichte Kinder- & Jeugdpsychotherapie, waarbij het psychodrama-partim werd gecoördineerd door de School of Experiential-Dialectical Psychodrama (SE-DP)

(4) Instituten psychodrama, beroepsverenigingen psychodrama, intervisiegroepen psychodrama