Hannah Salomé

Sinds 1985 begeleidt Hannah Salomé mensen binnen organisaties, individueel en in groepsverband. Hannah Salomé heeft als opleider en manager vanaf 1990 gewerkt aan de ontwikkeling van de opleiding psychodrama en het fundament gelegd voor de Academie Psychodrama en Groepsprocessen. In haar werk richt Hannah Salomé zich vooral op de persoonlijke professionele ontwikkelmogelijkheden, die een individu in zijn of haar setting kan verwezenlijken en daardoor zijn of haar werkwijze en effectiviteit in de organisatie kan verbeteren.

Hannah Salomé voelt zich als een vis in het water als zij met groepen werkt. Vooral in groepen kunnen mensen volgens haar de inspiratie, ondersteuning en creatieve mogelijkheden vinden om tot hun recht te komen. Hannah Salomé heeft de opleiding psychodrama gevolgd bij Doreen Elefthery en is geschoold in de diverse aspecten van verschillende vormen van psychotherapie, waaronder psychoanalyse, gedragstherapie, Rogeriaanse therapie, Pesso, groepstherapie en gestalttherapie.

Zij is als Certified Practitioner (CP) en als opleider psychodrama (TEP) geregistreerd bij de Nederlands Belgische Examen Stichting voor Psychodrama, Sociometrie, Groepspsychotherapie, Sociodrama en Roltraining. Op dit moment is ze aan de NBES verbonden als examinator en opleider.

Hannah Salomé begeleidt ook graag jongeren en volwassenen in het vinden van hun eigen weg, door te stimuleren in het vinden en volgen van hun passie om van daaruit te komen tot de juiste antwoorden en keuzes.

Hannah Salomé vindt het belangrijk om in haar werk de kracht, speelsheid en humor van mensen naar voren te brengen. Daarnaast werkt ze met psyche en lichaamsbewustzijn als integratie van de volledige mens.