Hannah Salomé

Since 1985 Hannah Salomé has been coaching people within organizations, individually and in groups. As a trainer and manager, Hannah Salomé has worked since 1990 on the development of the psychodrama training and laid the foundation for the Academy of Psychodrama and Group Processes. In her work, Hannah Salomé focuses mainly on the personal professional development opportunities that an individual can realize in his or her setting and thereby improve his or her working methods and effectiveness in the organization.

Hannah Salomé feels very comfortable working with groups. Especially in groups, she believes, people can find the inspiration, support and creative possibilities to come into their own. Hannah Salomé studied psychodrama with Doreen Elefthery and is trained in the various aspects of different forms of psychotherapy, including psychoanalysis, behavioral therapy, Rogerian therapy, Pesso, group therapy and gestalt therapy.


She is registered as a Certified Practitioner (CP) and as a Trainer in Psychodrama (TEP) with the Dutch Belgian Examination Foundation for Psychodrama, Sociometry, Group Psychotherapy, Sociodrama and Role Training. At the moment she is associated with the NBES as examiner and trainer.

Hannah Salomé also likes to guide young people and adults in finding their own way, by stimulating them to find and follow their passion in order to come to the right answers and choices from there.
Hannah Salomé finds it important to bring out people's strengths, playfulness and humor in her work. She also works with psyche and body awareness as an integration of the whole person.

Sinds 1985 begeleidt Hannah Salomé mensen binnen organisaties, individueel en in groepsverband. Hannah Salomé heeft als opleider en manager vanaf 1990 gewerkt aan de ontwikkeling van de opleiding psychodrama en het fundament gelegd voor de Academie Psychodrama en Groepsprocessen. In haar werk richt Hannah Salomé zich vooral op de persoonlijke professionele ontwikkelmogelijkheden, die een individu in zijn of haar setting kan verwezenlijken en daardoor zijn of haar werkwijze en effectiviteit in de organisatie kan verbeteren.

Hannah Salomé voelt zich als een vis in het water als zij met groepen werkt. Vooral in groepen kunnen mensen volgens haar de inspiratie, ondersteuning en creatieve mogelijkheden vinden om tot hun recht te komen. Hannah Salomé heeft de opleiding psychodrama gevolgd bij Doreen Elefthery en is geschoold in de diverse aspecten van verschillende vormen van psychotherapie, waaronder psychoanalyse, gedragstherapie, Rogeriaanse therapie, Pesso, groepstherapie en gestalttherapie.

Zij is als Certified Practitioner (CP) en als opleider psychodrama (TEP) geregistreerd bij de Nederlands Belgische Examen Stichting voor Psychodrama, Sociometrie, Groepspsychotherapie, Sociodrama en Roltraining. Op dit moment is ze aan de NBES verbonden als examinator en opleider.

Hannah Salomé begeleidt ook graag jongeren en volwassenen in het vinden van hun eigen weg, door te stimuleren in het vinden en volgen van hun passie om van daaruit te komen tot de juiste antwoorden en keuzes.
Hannah Salomé vindt het belangrijk om in haar werk de kracht, speelsheid en humor van mensen naar voren te brengen. Daarnaast werkt ze met psyche en lichaamsbewustzijn als integratie van de volledige mens.

—————————————————