Work topics

Psychodrama, sociodrama and sociometry as a method can be applied in various ways.
The core of working with psychodrama, sociodrama and sociometry is guiding people to their creativity and spontaneity to find a new answer to an old situation or to find an answer to a new situation.

To give an idea, examples are given on the basis of topics.

Topics are:
Personal
Organisations
Community

Volgt:
Trauma
Coaching
Conflict handling
Relationships

Psychodrama, sociodrama en sociometrie als methode is op diverse manieren toepasbaar.
De kern van het werken met psychodrama, sociodrama en sociometrie is mensen begeleiden naar hun creativiteit en spontaniteit om een nieuw antwoord te vinden op een oude situatie of een antwoord te vinden op een nieuwe situatie.
Om een beeld te geven worden aan de hand van topics voorbeelden gegeven. 

Topics zijn:
Persoonlijk
Organisaties
Community

Volgt:
Trauma
Coaching
Conflicthantering
Relaties

—————————————————