Welkom

Psychodramaplaza was intended as a platform to make psychodrama more known to those who are not so familiar with psychodrama. At the same time came the corona pandemic. This gave all kinds of new creative impulses to set up this website differently.
Hannah and Ina started offering psychodrama online, which we then called Zoomdrama. Then we adapted the model of Leni Verhofstadt (SA-OS) for working online and turned it into a training course.
During that period, Jacomien also joined.
Now we are three enthusiastic professionals in psychodrama who use this website to:
-
establish contacts with the international psychodrama community,
- to set up collaborations within the international psychodrama community,
- to offer short courses
- substantive exchange through articles, blogs, etc.

Psychodramaplaza was bedoeld als platform om psychodrama meer bekend te maken bij diegenen die niet zo bekend zijn met psychodrama. Toen kwam de corona pandemie. Dit gaf allerlei nieuwe creatieve impulsen om deze website anders in te richten. Hannah en Ina begonnen met het aanbieden van psychodrama online, wat we toen Zoomdrama noemden. Daarna hebben we het model van Leni Verhofstadt (SA-OS) aangepast voor online werken en hebben daar een opleiding van gemaakt. In die periode heeft ook Jacomien zich aangesloten.
Nu zijn we drie enthousiaste professionals in psychodrama die deze website gebruiken om:
- contacten te leggen met de internationale psychodrama gemeenschap,
- samenwerkingen op te zetten binnen de internationale psychodrama gemeenschap,
- korte opleidingen aan te bieden
- inhoudelijke uitwisseling d.m.v. artikelen, blogs etc.

—————————————————