SaloméFinkelstein & de Jonge te Arnhem

Janspoort 1-4 hoog; 6811 GE ARNHEM T: 026 4427932; meer informatie: info@academiepsychodrama.com; website: www.academiepsychodrama.com

 

 

 

Psychodrama helpt je om je kennis te verbreden waarmee je mensen tegemoet treedt. Je kunt veel verwerken en uitwerken in jezelf en zeker ook in relatie tot belangrijke anderen zoals je familie. Door psychodrama houd je grote schoonmaak. Je helpt elkaar om harmonie te verkrijgen. In alles wat je doet komt wijsheid en liefde centraal te staan, zodat je kunt komen tot: ik hou van mezelf en ik hou van jullie. Dit is wat psychodrama bewerkt. Je krijgt door psychodrama een vol leven terug. (Adeline Salomé Finkelstein, 2001)
Bij de opleidingen die de Academie aan biedt, staan de relatie tussen interactie, cognitief leren en veranderingsprocessen, zowel in als ook tussen mensen centraal. In psychodrama gaan de individuele ontwikkeling en het groepsproces op natuurlijke wijze samen. Voelen, denken en handelen vormen een spontaan geheel in psychodrama.

Onze visie op psychodrama
In onze opleiding ga je psychodrama ervaren als een hartelijke werkwijze waar aangrijpende, verrassende, vrolijke, verdrietige, onverwachte, lange  en korte verhalen op zeer persoonlijke wijze kunnen worden uitgespeeld. Deelnemers ervaren daarbij – door mee te kunnen spelen in elkaar’s verhaal – wat ze voor elkaar kunnen betekenen. De innerlijke werkelijkheid wordt letterlijk omgezet in rollen waarin handelen/spreken, emotionele beleving, lichaamsbeleving en denkbeelden/taal gezamenlijk op het toneel tot uitdrukking komen. Het psychodrama toneel is de vrije ruimte voor de geest om zich – in interactie met anderen – uit te drukken en tot spontaan handelen te inspireren.
De Academie biedt een Basisopleiding Psychodrama en een Vervolg opleiding Psychodrama en Sociodrama. Meer informatie is terug te vinden op de website: https://www.academiepsychodrama.com

De docenten Hannah Salomé (TEP) en Mark de Jonge (TEP) heten u van harte welkom.

—————————————————