Psychodrama

Psychodrama algemeen

De grondlegger van psychodrama is J.L. Moreno. Hij was opgeleid als psychiater. Hij was van mening dat veranderingsprocessen zich niet achter een bureau afspelen, maar in het leven zelf. Moreno kijkt naar de mens in verschillende rollen (sociaal, fysiek, psychisch), de mens ordent daarmee zijn sociale wereld en zijn individuele, psychische en lichamelijke werkelijkheid. Psychodrama is een actiegerichte sociologische en psychologische benadering.

Dat wat er tussen mensen afspeelt wordt in psychodrama vormgegeven in scenes en verhalen. Er worden aangrijpende, verrassende, vrolijke, verdrietige, onverwachte, lange en korte verhalen op zeer persoonlijke wijze uitgespeeld. Deelnemers ervaren daarbij – door mee te kunnen spelen in elkaars verhaal – wat ze voor elkaar kunnen betekenen. De innerlijke werkelijkheid wordt omgezet in rollen waarin handelen, emotionele beleving, lichaamsbeleving en denken gezamenlijk op het toneel tot uitdrukking komen.

Het psychodramatoneel is de vrije ruimte voor de geest om zich uit te drukken en tot spontaan handelen en gezamenlijk oplossen van problemen te inspireren. Verwerking en acceptatie komen tot stand, evenals (nieuwe) antwoorden voor vragen en oplossingen voor problemen. Door het innemen van andere perspectieven ontstaan er mogelijkheden voor gedragsverandering, nieuwe belevingen en inzichten.

Psychodrama kent vele toepassingsmogelijkheden, zoals in het theater, onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven.

Quote van Moreno

“A meeting of two: eye to eye, face to face.
And when you are near I will tear your eyes out
and place them instead of mine,
and you will tear my eyes out
and will place them instead of yours,
then I will look at me with mine.”
― Jacob Levy Moreno