Psychodrama

Psychodrama general
The founder of psychodrama is J.L. Moreno. He was trained as a psychiatrist. He believed that change processes do not take place behind a desk, but in life itself. Moreno looks at the human being in different roles (social, physical, psychological), the human being orders his social world and his individual, psychological and physical reality. Psychodrama is an action-oriented sociological and psychological approach.

What goes on between people is shaped in psychodrama into scenes and stories. Touching, surprising, happy, sad, unexpected, long and short stories are played out in a very personal way. Participants experience - by being able to play along in each other's stories - what they can mean to each other. The inner reality is transformed into roles in which actions, emotional experience, bodily perception and thinking are jointly expressed on stage.


The psychodrama stage is the free space for the mind to express itself and inspire spontaneous action and joint problem solving. Processing and acceptance come about, as do (new) answers to questions and solutions to problems. It is also a way of helping people to understand the world around them.


Psychodrama has many possible applications, such as in theatre, education, health care and business.

Quote of Moreno
A meeting of two - eye to eye, face to face
and when you are near I will tear your eyes out
and place them instead of mine,
and you will tear my eyes out
and will place them instead of yours,
then I will look at me with mine.
Jacob Levy Moreno

Psychodrama algemeen
De grondlegger van psychodrama is J.L. Moreno. Hij was opgeleid als psychiater. Hij was van mening dat veranderingsprocessen zich niet achter een bureau afspelen, maar in het leven zelf. Moreno kijkt naar de mens in verschillende rollen (sociaal, fysiek, psychisch), de mens ordent daarmee zijn sociale wereld en zijn individuele, psychische en lichamelijke werkelijkheid. Psychodrama is een actiegerichte sociologische en psychologische benadering.
Dat wat er tussen mensen afspeelt wordt in psychodrama vormgegeven in scenes en verhalen. Er worden aangrijpende, verrassende, vrolijke, verdrietige, onverwachte, lange en korte verhalen op zeer persoonlijke wijze uitgespeeld. Deelnemers ervaren daarbij – door mee te kunnen spelen in elkaars verhaal – wat ze voor elkaar kunnen betekenen. De innerlijke werkelijkheid wordt omgezet in rollen waarin handelen, emotionele beleving, lichaamsbeleving en denken gezamenlijk op het toneel tot uitdrukking komen.
Het psychodramatoneel is de vrije ruimte voor de geest om zich uit te drukken en tot spontaan handelen en gezamenlijk oplossen van problemen te inspireren. Verwerking en acceptatie komen tot stand, evenals (nieuwe) antwoorden voor vragen en oplossingen voor problemen. Door het innemen van andere perspectieven ontstaan er mogelijkheden voor gedragsverandering, nieuwe belevingen en inzichten.
Psychodrama kent vele toepassingsmogelijkheden, zoals in het theater, onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven.

Quote van Moreno
A meeting of two - eye to eye, face to face
and when you are near I will tear your eyes out
and place them instead of mine,
and you will tear my eyes out
and will place them instead of yours,
then I will look at me with mine.
Jacob Levy Moreno

—————————————————