Opleiding

Opleidingen

“Ik deed een workshop over leiderschapsstijlen bij Bas, waarin hij met psychodramatechnieken werkte. Ik werk zelf al jaren met diverse coaching technieken in de begeleiding van mensen en dacht het meeste al te weten en te kunnen.

Maar ik werd plezierig verrast door de kracht en werking van deze methode, waardoor ik dacht: daar wil ik meer van, dit wil ik ook leren gebruiken.

Dus ik zocht naar een opleiding in psychodrama….”

Wij geven hier geen advies over welke opleiding te volgen maar geven wel informatie over wat je kunt verwachten van een psychodrama opleiding. De opleidingen zijn ervaringsgericht, met veel doen, ervaren en oefenen. Ze zijn gericht op actie, want bij psychodrama gaat het om doen, denken en voelen in actie.

Een opleiding in psychodrama gaat altijd over spontaniteit en creativiteit. En hoe jezelf als instrument ontwikkelen, zodat je individuen en groepen kunt opwarmen naar spontaniteit en creativiteit.

In de opleidingen wordt naast psychodrama ook aandacht besteed aan sociodrama en sociometrie. Daarnaast het leren van de verschillende rollen van een director: gericht op groep, individu, regisseur, actieanalyse.

Een opleiding in psychodrama is in het algemeen opgebouwd uit een basis en vervolgopleiding. Focus van basisopleiding is meestal kennismaken, ervaren van de methode en technieken, jezelf persoonlijk ontwikkelen en een start maken met het gebruiken van simpele psychodramatechnieken. De vervolgopleiding is gericht op professionele ontwikkeling als director, waarbij theorie een grote plaats inneemt.

………. zie voor opleidingsinstituten ….

PsychodramaQ – Leiden

SaloméFinkelstein & de Jonge te Arnhem