Support bijeenkomst voor Oekraïners

Support bijeenkomst voor Oekraïners die noodgedwongen huis en haard moeten verlaten

Aanleiding voor dit aanbod:
De afgelopen maand is er een stroom aan Oekraïners op gang gekomen. Mensen die huis en haard hebben moeten achterlaten en op zoek moesten naar een veiliger plek. Voor velen, die de grens met Polen, Roemenië, Moldavië hebben overgestoken, is er nu een moment aangebroken dat ze veilig zijn voor het oorlogsgeweld. Echter worden zij nu geconfronteerd met allerlei thema’s als ontheemd zijn, zich schuldig voelen gevlucht te zijn, het dagelijkse leven oppakken, zorgen om degenen die ze hebben moeten achterlaten, zorgen om hun eigen land, het geweld wat ze zelf hebben moeten doorstaan als ook het doelbewuste geweld waarvan ze nu steeds getuige zijn.
Nu de mensen hier in Nederland zijn, moeten ze enerzijds integreren en een dagelijks leven oppakken, zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen en ervaren zij tegelijkertijd grote onzekerheid op velerlei gebied. Wij willen hen hierbij helpen met onze ervaring en expertise op het gebied van het (therapeutisch) werken met groepen.

Doel van de interventie voor de gevluchte o.a.:
– creëren van een moment voor zichzelf;
– op kracht komen;
– nabijheid van (veilige) anderen ervaren;
– veerkracht ontwikkelen;
– verhalen met lotgenoten delen;
– zorgen delen;
– omgaan met de huidige woonsituatie;
– integreren in deze samenleving;
– omgaan met het verlangen om terug te gaan.

Praktisch
(1 middag van 3 a 4 uur) min. 8 tot max. 30 deelnemers)
– Kennismaken
– Veiligheid creëren
– Verhaal vertellen
– Verhaal uitspelen
– Delen van ervaringen
– Centraal afsluiten

Doelgroep:
Mensen uit Oekraïne die hier in Nederland verblijven.

Methode van de interventie:
Gebruik van drama interventies om verhalen te delen en veiligheid en veerkracht te stimuleren. Iemand uit de groep vertelt over een verhaal uit zijn leven en kiest uit de groep acteurs om de verschillende rollen te spelen. Dit verhaal wordt op toneel tot leven gebracht door groepsleden en alle andere aanwezigen kijken naar de enscenering.
Hierna volgt uitwisseling van gevoelens en herkenning in een groepsgesprek. Begeleiding is gericht op versterking, bekrachtiging en vergroten van veerkracht.

Onze achtergrond:
Ina Hogenboom: opleider, registerpsycholoog NIP en specialist in interventies bij crises en trauma.
Jacomien Ilbrink: opleider en begeleider van ervaringsuitwisseling & emotionele supportgroepen in o.a. de Oekraïne.
Hannah Salomé: opleider groepsdynamiek, dochter van een vluchteling en veel ervaring in het werken met mensen in crisis en trauma’s met name WO2 trauma.

—————————————————